Inseneriehitamine

Mitmekülgne oskusteave

Meie inseneriehitamine teenused on lai ja hõlmavad kommunaaltehniline ehitamine, betoon-, raud- ja kombineeritud konstruktsioonid, aluste ehitamine ja tööstusehitus. Meie erioskuste hulka kuuluvad nõudlikud sillaehitustööd, sealhulgas ka veekogude- ja raudteesillad.

Kommunaaltehniline ehitamine
Meie teenused hõlmavad kõiki kommunaaltehniliste võrgustike valdkondi, nagu veevarustuse ning energia- ja kaablitorustike ehitamise koos seadmete ja varustusega torudimensioonist sõltumata. Teostame kommunaaltehnilisi võrgustikke muu piirkondliku infrastruktuuriehitamise valdkonnana juba olemas olevates piirkondades ning täiesti uusi trassiühendusi ja võrgustikuremonte. Töötame nõudlikel objektidel liikluskeskkonnas, linnakeskustes ja geotehnilisi väljakutseid esitavates tingimustes. Kasutame vajadusel eritehnikat ja –meetodeid, nagu puurimist torustike paigaldamiseks.

Betoon-, raud- ja kombineeritud konstruktsioonid
Teostame peale sillakonstruktsioonide ka muid erikonstruktsioone ja remonditöid. Meie erioskuste hulka kuuluvad nõudlikud sillaehitustööd, sealhulgas ka veekogude- ja raudteesillad. Meie sillaehitusobjektid asuvad riikliku tähtsusega trassidel liiklusvoogude sõlmpunktides. Tehniliselt nõudlikud objektid teostatakse rohkete kogemuste najal. Ehitusmeetodid valitakse objektile vastavalt ja riskihalduse toel.

Aluste ehitamine
Meie ehitusprojektidega on tihedalt seotud kvaliteetselt teostatud aluste ehitamine, milles sisalduvad mh. vundamendi-, kaeve-, toestus- ja kivilõhkumistööd. Alustetugevdused, nagu vaiad, stabiliseerimised ja pinnasevahetused ning kergenduskonstruktsioonid, sisalduvad meie teenustetervikus. Oma masinapargi professionaalne kasutamine tagab igasugustes tingimustes parima lõpptulemuse.

Tööstusehitus
Teostame mitmekülgseid ehitusobjekte koostöös tööstustellijatega. Meie tegevuses sisalduvad nii tööstuskombinaadi protsessitorustike tegemine, massiivsed kohapeal valatavad konstruktsioonid, paneelkonstruktsiooniga ehitised ning piirkondlik ehitus töötava tehase territooriumil kui ka konstruktsioonide remont tehase sees. Tegutseme tihedas koostöös tellija ning teiste hanke osapooltega. Meie tegevusviis on paindlik ja pöörame erilist tähelepanu hanke ladusale sujumisele tellija seisukohalt.

Tutvu meie referentsidega!