Tagasi

Riigitee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Ardu-Võõbu teelõigu km 52,7-64,2 ehitus

Ehitustööde käigus rajatakse 11,5 km pikkune 2+2 sõidurajaga põhitee. Tööde käigus teostatakse teemaa-ala puhastamine, mullatööd ja katendi ehitus. Ehitatakse 5 silda ja 1 ökodukt. Paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid, uus tänavavalgustus ja sademevee kanalisatsioon.

Inseneriehitamine Inseneriehitamine
Trassiehitamine Trassiehitamine

GRK Infra AS

Töövõtja projektijuht

Allar Maaring +372 551 0103

Klient

Maanteeamet

Töövõtuperiood

01/2018 - 09/2020

Töövõtusumma

38 M€