Lintuvaaran kaatopaikka ja Lintukorpi

Rakennuskohde on Espoon Lintuvaarassa sijaitsevan vanhan kaatopaikan sulkeminen pintarakenteilla. Kunnostettavan alueen pinta-ala on noin 2,3 ha. Alue on ollut kaatopaikkatoiminnassa vuosina 1965-1972. Alueelle on saanut viedä kaikenlaista jätettä eikä jätteiden läjityksestä ole olemassa tarkkaa kirjanpitoa. Koe-kuoppahavaintojen perusteella alueella on pääasiassa täyttömaata, lohkareita, betonia tiilijätettä, jonka seassa on jonkin verran mm. peltiä, lasia, autonrenkaita, puu- ja kivihiilituhkaa. Jätteet on aikoinaan läjitetty suohon.

Urakka sisältää kaatopaikan sulkemisen rakenteet, maisemoinnin ja uuden koira-aitauksen sekä valaistujen ulkoilureittien rakentamisen. Kaatopaikan sulkemisen rakenteina käytetään salaojamatto + bentoniittimatto + suojakerrokset rakennetta. Jätetäytön reunaan rakennettiin salaojat sekä suotovesien että puhtaiden pintavesien keräämiseksi. Kaatopaikan sulkemisen yhteydessä rakennettiin Lintukorpi-nimisen kadun, pysäköintialueen ja hulevesiviemäröinnin rakennustöitä.

Työt tehtiin katualueella yleisen liikenteen parissa. Työt oli toteutettava niin, ettei yleistä liikennettä vaaranneta eikä kohtuuttomasti haitata. Kohteessa tehtiin maaleikkaustöitä, penkereiden ja rakennekerrosten täyttötöitä sekä uuden katupäällysteen kivi- ja asfaltointitöitä. Urakassa rakennettiin lisäksi kadun valaistus sekä tehtiin operaattoritöitä.

Ringmajandus ja keskkonnaehitus

GRK Infra Oy

Töövõtja projektijuht

Antti Partanen 050 530 6702

Klient

Espoon kaupunki

Töövõtuperiood

05/2017 - 07/2018

Töövõtusumma

1 M€

Töövõtuvorm

KU