GRK kontsern muudab organisatsioonilist struktuuri

Head kliendid ja koostööpartnerid! GRK kontsern muudab ettevõtte struktuuri kõikides riikides, kus ta tegutseb. Eestis muutub meie ettevõtte nimi, aga kõik muu jääb endiseks. Edaspidi teenindame oma kliente kui GRK Eesti AS. Muudatus jõustus 20.10.2022.

GRK kontsern tegutseb Eestis, Soomes ja Rootsis ning me uuendame oma organisatsiooni ja tegutsemisviisi kõikides riikides. Muudatuse eesmärgiks on lihtsustada ettevõtte struktuuri, pakkudes oma klientidele edaspidiselt kogu GRK oskusteavet ja teenuseid asukohariigis tegutseva tütarettevõtte kaudu.

Eestis on selline mudel toiminud ka varasemalt, seega ei mõjuta tervet GRK kontserni puudutavad uuendused vahetult meie teenuseid ega tegevust. Meie ettevõttes töötavad ala asjatundjad ja projektid realiseeritakse planeeritult – täpselt nii, nagu see on seni olnud.

Seoses muudatusega saavad kõik GRK kohalikud harud uue ja ühtlustatud nime, viidates riigile, millises ettevõte tegutseb. Seetõttu muutub ka meie nimi, milleks on nüüdsest GRK Eesti AS.

Milline on muudatuse mõju?

Teave klientidele

Vahetasime oma nime, seega oleme 20.10.2022 alates GRK Eesti AS. Meie arveldusandmed jäävad nimemuutusele vaatamata endiseks. Samuti saate meiega ühendust võtta endisel viisil, sest kõik kontaktandmed jäävad samaks.

Oleme ehitanud ja ehitamas Eesti suurimaid taristuprojekte. Meie kogemused ja referentsid erinevate infrastruktuuri projektide, sh teede, tänavate, sildade, raudteede ja ja muu taristu, ehitamise valdkonnas  jäävad meile ja GRK EESTI AS-ile alles.

Teave koostööpartneritele

Vahetasime oma nime, seega oleme 20.10.2022 alates GRK Eesti AS. Meie arveldus- ja kontaktandmed jäävad nimemuutusele vaatamata endiseks ja lepinguid ei pea muus osas ajakohastama. Samuti saate meiega ühendust võtta endisel viisil.

Arveldusaadressid  alates 20.10.2022:

GRK Eesti AS

Äriregistrikood: 12579850

E-arved: arved@grk.ee

Paberarved:
GRK Eesti AS
Riia 142
50411 Tartu

Muudatused viiakse läbi ka teistes riikides

Kavandatud muudatus jõustub täielikult 2023. aasta alguses, aga struktuurimuudatused teostatakse eraldiseisvalt.  Edaspidiselt kuulub GRK kontserni neli ettevõtet:

  • GRK Infra Oyj on Soomes endiselt kohalike esinduste emaettevõte, kes pakub tulevikus vaid kontserni haldusteenuseid.
  • Kõiki meie ehitusprojekte Eestis teostab GRK Eesti AS.
  • Soomes teostab projekte uus kohalik esindus GRK Suomi Oy. GRK Suomi Oy on endine
    GRK Rail Oy.
  • Rootsis tegutseb GRK Sverige AB.

Soomes ja Rootsis ühinevad GRK kontserni ettevõtted omavahel, ent Eestis mõjutab muudatus vaid ettevõtte nime.

Me jätkame oma tegevust Eestis nii, nagu see on toimunud alates aastast 2013, ent kavatseme edaspidiselt enda poolt pakutavate teenuste valikut laiendada, pakkudes lisaks teede, rajatiste ja raudtee ehitamisele ka kaasaegseid lahendusi keskkonnavaldkonnas.