Arveldamine

Arveldamine

GRK Infra AB

E-arve

GLN: 7365568592910
Peppol: 0007:5568592918
VAN-teenuseosutaja: Scancloud AB
Küsimustega pöörduda:
edisupport@scancloud.se, tel: +46 8 23 23 18

 

E-postiga saadetav PDF-arve

Ilma lisata PDF-arved
Kui arvete juurde ei kuulu eraldi lisasid, tohib ühe ja sama e-posti sõnumiga saata mitu arvet. Iga arve peab olema eraldi failis.

Juurdekuuluva lisaga PDF-arve
Kui arve juurde kuulub eraldi lisa, tohib ühe ja sama e-posti sõnumiga saata ainult ühe arve ning ka arve lisa peab olema PDF-vormingus.
Arve lisa faili nimi peab sisaldama vähemalt üht alljärgnevatest fraasidest: Följesedel (saateleht), Underlag (alusdokument), Bilaga (lisa), Specif, Report või Attach. Nt on sobiv faili nimi „specifikation_1“, kuna see sisaldab sõna „specif“.
Arve lisa faili nimi ei tohi sisaldada sõna „faktura“ (arve) või „invoice“, samuti ei tohi faili nimi sisaldada rohkem punkte peale selle, mis eraldab failinime laiendit („.pdf“).

 

Näited: Lubatud kombinatsioon: Faktura_1234.pdf + Bilaga_1234.pdf
Lubamatu kombinatsioon: Faktura_1234.pdf + Bilaga.Faktura_1234.pdf

 

faktura@grkinfra.se

Paberarve
GRK Infra AB
Teknikvägen 13
961 50 Boden, Sweden

 

Arvele märgitav viiteinfo
Arvele tuleb märkida meie tellija nimi ja üks alljärgnevatest tellimuse andmetest:
Neljakohaline projektinumber (XXXX).
Neljakohaline projektinumber + kolmekohaline kulukoht (XXXX-XXX).
Neljakohaline projektinumber + kolmekohaline kulukoht + neljakohaline konto (XXXX-XXX-XXXX).

GRK Infra AB-le laienevad ehitussektoris kehtivad käibemaksureeglid „Ehitussektoris kohaldatav pöördmaksustamine“.

Küsimusi arvete kohta?

Monica Lahti
Majandusassistent
+46 76 133 89 54