Valmistuneet

Käynnissä olevat | Valmistuneet

Valmistuneet

Kohde
Urakoitsijan
projekti-
päällikköTilaaja


Sisällön kuvaus

Työ-
laji
Urakka-
aika

Urakka-summa M€

Urakka-muoto

Kutojantien teltta, piha- ja perustustyötAntti Partanen
050-530 6702
INEX partners OyPiha-alueen rakentamistyöttaitorakenne4/2013-6/20130,3KU
Vesihuoltolinjojen rakentaminen välillä Tapiolantie ja Karhulahden pumppaamoAntti Partanen
050-530 6702
Espoon kaupunkiUrakan kohteena on vesihuoltolinjojen rakentaminen välillä Tapiontorintie – Karhulahden pumppaamo ja Tapiolantien painejohtojen rakentaminen sekä Karhulahden pumppaamon jätevesisäiliön rakentaminen. kunnallistekniikka6/2012-6/20130,6KU
Kravunarkunkadun kunnallistekniikan ja Metsäkaltevan sillan rakentaminenArto Korhonen
050-430 2352
Hyvinkään kaupunki1 kpl silta ( jännitetty betoninen vinojalkainen palkkikehäsilta, L=70 m / betonia 900 m3) ja katujen rakentamista noin 2 km ja pilaantuneiden maiden poisto 2000 tn sekä mm. louhintaa 22 000 m3silta / tie3/2012-6/20133KU
Viiskorpi- Vihermäki vesihuoltoAntti Partanen
050-530 6702
Espoon kaupunkiUrakan kohteena on Viiskorpi- Vihermäki vesihuollon rakentaminen. Urakassa rakennetaan vesihuoltolinjoja n 3.8km ja kaksi jätevesipumppaamoa. kunnallistekniikka10/2012-6/20131,13KU
Lähderannan vesijohdon saneerausAntti Partanen
050-530 6702
HSYHankkeeseen kuuluu Lähderannan alueen kunnallistekniset työtkunnallistekniikka9/2012-6/20130,8KU
Tapaninkyläntien meluseinäJuha Junttila
050-5585 689
Helsingin kaupunkiRakennushanke sisältää Tapaninkyläntien meluseinän rakentamisen ja siihen liittyvät rakenteet mm. tukimuurin.taitorakenne11/2012-5/20131KU
Pilaantuneen maan kunnostus, West EndAntti Partanen
050-530 6702
Lujatalo OyPilaantuneen maan kunnostusurakkaympäristö1/2013-3/20130,4KU / yksikkö-
hinta
Asfalttiaseman perustukset Senkkeri,Antti Partanen
050-530 6702
Asfalttikallio OyUrakkaan kuuluu asfalttiaseman perustusten ja pohjarakenteiden rakentaminentaitorakenne1/2013-5/20130,4KU
VH-linja Hakunila-LångmossenAntti Partanen
050-530 6702
Vantaan kaupunkiVesijohdon ø 600 T ja paineviemärin ø 180 PE rakentaminen 1821 m matkalle ja jätevesiviemärin ø 250 PVC ja vesijohto ø 160 PE rakentaminen 345 m matkalla sekä pilarointia ø 600 18,6 kmkunnallistekniikka5/2012-3/20131,3KU
Vantaan jätevoimalan tulotieAntti Partanen
050-530 6702
Vantaan energiaUrakkaan kuuluu Vantaan jätteenpolttolaitoksen tulotien rakentaminen, sekä vesijohtotöitä.tie11/2012-1/20130,8YKS.H
Päävesijohto Friisinmäki-KloviJuha Junttila
050-5585 689
HSY kuntayhtymäNoin 1300 metriä teräksisen dn 800 mm päävesijohdon rakentamista. Linja sijoittuu pääosin olemassa oleville kevyen liikenteen väylille ja katualueille. Vaativat liikennejärjestelyt.kunnallistekniikka01/2012-10/20121,2KU
Möljänsillan rakentaminenJorma Härkönen
050-311 2385
Oulun kaupunkiNoin 120 metriä pitkä jännitetty betonisilta Toppilansalmen ylitse. Urakassa tehdään myös noin 90 metriä uutta teräsputkipaaluille perustettua betonista rantalaiturirakennetta. Betonivaluja yhteensä noin 2 300 m3rtr.silta09/2011-12/20123,5KU
Oulun huoltohallit, maanrakennusurakka (MRU)Jorma Härkönen
050-311 2385
VR-yhtymäUrakkaan kuuluu Oulun ratapihan huoltohallien maanrakennustyöt.pohjarakenne / rata7/2012-12/20122,56KU
Rajamäen tehtaat, paikoitus- ja liikennejärjestelytMarkku Hokkanen
0500-561906
Altia OyjRakennushanke käsittää Altian Rajamäen tehdasalueen pysäköintialueen laajennuksen, uuden sisäänajoväylän ja uuden valvomorakennuksen pohjalaatan rakentamisen sekä maanalaisen huoltotunnelin nykyisen hätäuloskäynnin poistamisen
ja uuden hätäuloskäynnin rakentamisen.
tie8/2012-12/20120,74KU
Kehärata, pääradan liitoksen rakennusurakkaHeikki Haavikko
050-364 0316
Liikennevirasto, Rautatieosasto2 ratasiltaa, paalulaattoja ja radan alusrakenteitasilta / rata4/2012-12/20123,2KU
Tuljamon happoterva-altaat, pilaantuneen maan kunnostus ja altaiden kattaminenJuha Junttila
050-5585 689
Lempäälän kuntaPilaantuneen maan kaivu, kuljetus ja altaiden maanrakennustyöt, sekä suojahallin (1200m2) rakentaminenympäristö4/2012-11/20120,4KU
Masalan lähiliikuntapaikkaAntti Partanen
050-530 6702
Kirkkonummen kuntaNoin 9000m2 liikuntapaikan rakentaminen laitteineenympäristö3/2012-11/20120,7KU
Ämmässuon kaatopaikka, S2 alueen pohjarakenteet RU 06240Antti Partanen
050-530 6702
HSY kuntayhtymä, jätehuoltoN. 40 000 m2 laajuisen uuden täyttöalueen pohjarakenteet tarkkailu- ja suotovesisalaojineen sekä liittymineen ympäröiviin valmiisiin rakenteisiin. Työ tehdään työyhteenliittymänä TYL POHJAT ( GRK OY / Tallqvist Infra Oy)pohjarakenne / ympäristö5/2012-10/20122,4KU
Ahjon ylikäytäväsillan rakentaminenHeikki Haavikko
050-364 0316
Liikennevirasto, RautatieosastoNoin 100 metriä pitkän ylikäytäväsillan rakentaminen sähköistetyn Kerava-Sköldvik junaradan ylitse. Betonitöitä n. 500 m3rtr, raittien sekä paalulaattojen rakentamista.silta4/2012-9/20120,96KU
Mikonpojanpolun KVL-sillan ja Pikkuusisaaren sillan rakentaminenJuha Junttila
050-5585 689
HKR-rakennuttajaMikonpojanpolun sillan (jännitetty betoninen ulokepalkkisilta) ja Pikku Kuusisaaren sillan (betoninen laattasilta) rakentaminen. Betonitöitä n. 250 m3rtr.silta02/2012-10/20120,5KU
Puistolan asemaseudun kunnostusJuha Junttila
050-5585 689
HKR-rakennuttajaSillankorjaus ja katutöitäsilta / tie4/2012-9/20120,6KU
Brinkinmäen tukimuuriHeikki Haavikko
050-364 0316
Espoon kaupunkiTukimuurin ja kadun rakentaminentaitorakenne3/2012-5/20120,1KU
Tornio, Outokummun tehtaat, betonirakenne-urakat RU35c ja RU44bJorma Härkönen
050-311 2385
Outokumpu Chrome Oy/Ferrokromin laajennusprojekti-F3Outokummun Tornion tehdasalueella F3-projektin kuljetin- ja alueperustuksia maarakennustöineen. Betonivaluja yhteensä n.1150 m3rtrtaitorakenne1/2012-9/20120,6KU
Korkkoonsillan ja raittien rakentaminenHeikki Haavikko
050-364 0316
Espoon kaupunkiNoin 100m pitkä jännitetty betoninen jatkuva ulokepalkkisilta Kauklahdenväylän yli. Perustukset pora- / teräsbetonipaaluilla. Betonitöitä yhteensä n. 400 m3rtr.silta01/2012-9/20120,9KU
Terrisuontien siltaHeikki Haavikko
050-364 0316
Tuusulan kuntaVanhan puurakenteisen sillan purkutyöt.Uuden liittorakenteisen teräspalkkisillan rakentaminen Palojoen ylitse. Palojoen uomajärjestelyitä, sekä tien tasauksen korjaus sillan molemmin puolinsilta5/2012-9/20120,33KU
Kirjastonraitin tukimuuri- ja porrasurakkaJuha Junttila
050-5585 689
Kauniaisten kaupunkiTukimuurin ja porrasrakenteiden rakentaminentaitorakenne09/2011-0,11KU
Kehä III meluesteetHeikki Haavikko
050-364 0316
Espoon kaupunkiMeluesteiden ja meluseinien asennus, stabilointiaympäristö11/2011-1,4KU
Tornio, Outokummun tehtaat, betonirakenne-urakat RU18a, RU18b ja RU44Jorma Härkönen
050-311 2385
Outokumpu Chrome Oy/Ferrokromin laajennusprojekti-F3Outokummun Tornion tehdasalueella F3-projektin vesienkäsittely 3:n ja selkeyttimen sekä laskeutusaltaan ja kuljetinperustuksien betonirakennetöitä. Betonivaluja yhteensä noin 6 300 m3rtr.taitorakenne11/2011-3,2KU
Sokerilinnantien ja siihen liittyvien katujen rakentaminenAntti Partanen
050-530 6702
Espoon kaupunkiSokerilinnantien ja Alberganpromenadin rakentaminen viher-, kiveys- ja valaistustöineen. Urakkaan kuuluu myös pilaristabilointia noin 13 000 mtr.tie09/2011-0,75KU
Kuurinkulman ja Kuurinmäentien rakentaminenHeikki Haavikko
050-364 0316
Espoon kaupunkiKuurinkulman liikenneympyrän ja osan Kuurinmäentiestä rakentaminen viher-, kiveys- ja valaistustöineen sekä hulevesiviemäröinteineen. Lisäksi noin 400 metriä dn 600 SG vesijohtolinjaa. Syvästabilointia noin 7 km.tie09/2011-0,9KU
Turvesuontien ja Turveradanportin raitin ja sillan S3 rakentaminenAntti Partanen
050-530 6702
Espoon kaupunkiTurveradantien rakentaminen noin 500 metrin matkalta viher-, kiveys- ja valaistustöineen sekä vesihuoltotöineen. Bentoniittimatto eristerakenteita liityttäessä Mankkaan kaatopaikan rakenteisiin noin 15 000 m2tr. Paalulaattoja noin 1 300 m2tr. Noin 85 metriä pitkän Turveradanportin sillan rakentaminen.tie / silta08/2011-2,6yksikkö-
hinta /KU
Jokiniemen liityntäpysäköintiJuha Junttila
050-5585 689
Liikennevirasto RautatieosastoKehärata-projektiin liittyen rakennetaan noin 8 000 m2tr pysäköintialue viher-, kiveys- ja valaistustöineen.tie09/2011-0,6KU
Vesihuoltolinja Ratakuja - AsematieJuha Junttila
050-5585 689
Vantaan kaupunkiNoin 350 metriä vesihuoltolinjaa teräspontein tuetussa kaivannossa. Hulevesi 1000/1200 betoni, jätevesi 160/250 PVC, vesijohto 110/225 PVC PN10. Louhintaa teräspontein tuetusta kaivannosta.ympäristö08/2011-0,8KU
Tornio, Outokummun tehtaat, maara-kennusurakka 7 Ru5a ja betonirakennus-urakka 4 Ru16aJorma Härkönen
050-311 2385
Outokumpu Chrome Oy/Ferrokromin laajennusprojekti-F3Outokummun Tornion tehdasalueella F3-projektin putkisillan A perustusten maarakennustyöt ja betonityöt sekä merivesiputken asennustyöt. Betonivaluja noin 1 300 m3rtr.taitorakenne06/2011-0,7KU
Möljänsillan rakentaminenJorma Härkönen
050-311 2385
Oulun kaupunkiNoin 120 metriä pitkä jännitetty betonisilta Toppilansalmen ylitse. Urakassa tehdään myös noin 90 metriä uutta teräsputkipaaluille perustettua betonista rantalaiturirakennetta. Betonivaluja yhteensä noin 2 300 m3rtr.silta09/2011-3,5KU
Kehärata, Kivistön aseman taitorakenteetJorma Härkönen
050-311 2385
Liikennevirasto RautatieosastoKehärata-projektiin liittyen rakennetaan kaksi noin 30 metriä pitkää ja 100 metriä leveää betonisiltaa sekä tie- ja ratalinjaa. Betonivaluja noin 15 000 m3rtr, betoniraudoitteita noin 1 700 tonnia. Ratalinjan louhintaa noin 35 000 m3ktr.silta08/2011-8,8KU
Sunankaaren ja Luhtatien rakentaminenHeikki Haavikko
050-364 0316
Espoon kaupunkiSunankaaren uuden kadun ja Luhtatien vanhojen katujen (~1,3 km) rakentaminen. Vesihuoltotöitä noin 1300 metriä, katuvalaistustyöt sekä stabilointia 45 kmtie07/2011-2,25KU
Järvenperän katujen rakentaminenAntti Partanen
050-530 6702
Espoon kaupunkiJärvenperän alueen vanhojen katujen (~1,8 km) katurakenteen vaihto ja uudelleen päällystys. Vesihuoltotöitä noin 250 metriä, osalle kaduista katuvalaistuksen uusinta.tie06/2011-0,7KU
Kuitinmäentien parantaminen välillä Finnoonristi - KalastajantieHeikki Haavikko
050-364 0316
Espoon kaupunkiKuitinmäentien parantaminen 2+2 kaistaiseksi kaduksi valaistus- ja liikennevalotöineen. Urakkaan kuuluu kahden sillan rakentaminen Finnoonojan ylitse. Lisäksi paalulaattoja noin 2500 m2 ja stabilointia noin 60 km.tie05/2011-4,8yksikkö-
hinta
Tornio, Outokummun tehtaat, maarakennusurak-ka 2 RU2aJorma Härkönen
050-311 2385
Outokumpu Chrome Oy/Ferrokromin laajennusprojekti-F3Sintraamo 3, Pellettivarasto 3 ja Annostelu 2.n laajennus, maarakennustyöttie04/2011-1,7KU
Manninpellontien sen sivukatujen ja liittyvän vesihuollon rakentaminenAntti Partanen
050-530 6702
Espoon kaupunkiManninpellontien, Manninkujan, Manninpellon, Viiriniityn vesihuoltolinjan, Storgårdinpolun vesihuoltolinjan ja Korpilammentien vesihuoltolinjan rakentaminentie04/2011-0,94KU
Nuuksion kevytliikenneväylä ja LP-alueHeikki Haavikko
050-364 0316
Espoon kaupunkiNuuksion maantien kevyen liikenteen väylää noin 6 km valaistustöineen, vesihuoltolinjaa noin 6 km, 4 pumppaamoa, pilaristabilointia noin 48 km, louhintaa noin 6 000 m3ktr, Solvallan urheiluopiston päähän noin 6 000 m2 paikoitusaluetie03/2011-5,7KU
Kehärata, Katriinantien rakennusurakkaJorma Härkönen
050-311 2385
Liikennevirasto RautatieosastoKehärata-projektiin liittyviä katu- ja siltatöitä; uusi ramppi Tikkurilantieltä Katriinantielle, 3 uutta siltaa, 1600m2 paalulaattaatie / silta01/2011-3KU
Pohjois-Espoon kokoojaviemärin saneeraus välillä Mt110-Vanha Turuntie, KauniainenHeikki Haavikko, 050-364 0316HSY kuntayhtymä VesihuoltoJuha Loutti 050-582 2308kunnallistekniikka4/2012-5/20120,22KU
As Oy Helsingin Cetus ja NormaJuha Junttila
050-5585 689
YIT yhtymä AsuntorakentaminenRakennuksen pohjan kaivutyöt, anturan pohjat, rakennuksen ulkopuoliset viemärit, täyttötyöt, rakennekerroksetpohjarakenne06/2010-0,3KU
As Oy Helsingin Ariel ja AntaresJuha Junttila
050-5585 689
YIT yhtymä AsuntorakentaminenRakennuksen pohjan kaivutyöt, anturan pohjat, rakennuksen ulkopuoliset viemärit, täyttötyöt, rakennekerrokset pohjarakenne06/2010-0,38KU
Friisilän osa-alueen A kunnallistekniikkaAntti Partanen
050-530 6702
Espoon kaupunkiNoin 3 km vanhan asuntoalueen katujen ja kunnallistekniikan saneerausta, paljon kanaalilouhintaaympäristö11/2010-2,6yksikkö-
hinta
Koy Myntinsyrjä 3, maanraken- nustyötHeikki Haavikko
050-364 0316
Rabest OyKoy Myntinsyrjä 3 maarakennustyöt. Teräsbetonipaalutuksia noin 2,5 km.pohjarakenne08/2011-
10/2011
0,35KU
Pysäköintialueen tontilla 51204/5 rakentaminen LeppävaarassaAntti Partanen
050-530 6702
Leppävaaran Pysäköinti Oy c/o Avara Isännöinti OyVäliaikaisen pysäköintialueen 4000 m2 rakentaminen kuivatuksineentie07/2011-
02-2011
0,2KU
Aittasaaren tulvavesi-pumppaamoJuha Junttila
050-5585 689
HKR-RakennuttajaAittasaaren tulvavesipumppaamo; paikalla rakennettava betonipumppaamoympäristö1/2011-
5/2011
0,1KU
Brinkinmäen kaakkoisosan pilamaatAntti Partanen
050-530 6702
Espoon kaupunkiBrinkinmäen kaakkoisosan pilamaiden kunnostusurakkaympäristö / pima11/2010-
4/2011
0,6yksikkö-
hinta
Alppilan lämpölaitoksen öljynpurkauspaikkaHeikki Haavikko
050-364 0316
Helsingin EnergiaÖljynpurkauspaikan rakentaminen; putkitustöitä, rasvan- ja öljynerottimet, Tivolitien kadun muutostyötympäristö2/2011-
6/2011
0,2KU
Kiinteistö Oy Saunaniemen Merimajakka, MaarakennusAntti Partanen
050-530 6702
Kiinteistö Oy Saunaniemen Merimajakka c/o Taitokaari OyTonttien (33 kpl) sisäiset kadut ja yhteiset alueet rakenteineen ja varusteineen sekä tonttien louhinnat ja yleistasaustie3/2011-
7/2011
0,8KU
Viisastenpolun rantatukimuurin vahvistaminenHeikki Haavikko
050-364 0316
Espoon kaupunkiEspoon Suurpellossa olemassa olevan tukimuurin lisäpaalutukset RR 140 teräspaaluilla ja viereisen kevyen liikenteen väylän pintarakenteiden korjaustaitorakenne3/2011-
6/2011
0,13KU
Vuosaaren metron huoltoraide, STHeikki Haavikko
050-364 0316
Kesälahden Maansiirto Oynoin 1,3 km metron huoltoraiteen pohjatöitä, yksi teräsbetoninen metrosilta, yksi teräsrakenteinen kevyen liikenteen siltarata / silta8/2010-
7/2011
2,1KU, ST
Hansavalkaman kunnallistekniikan korjausHeikki Haavikko
050-364 0316
Kesälahden Maansiirto OyVaativa kunnallistekniikkaurakka; noin 700 metriä teräspontein tuettua hulevesi-, jätevesi- ja vesijohto-kaivantoa paalulaataan päällekunnallistekniikka9/2010-
6/2011
1,9yksikkö-
hinta
Sanomala Oy PuistopysäköintialueJuha Junttila
050-5585 689
Sanoma OyPysäköintialueen rakentaminen 1,2 ha, sis. puuston raivaus, kunnallistekniikka, pinrakakenteet: kiveys, vihertyöt, aidat, asfalttipohjarakenne11/2010-
7/2011
0,8KU
Valhallantien kiertoliittymäHeikki Haavikko
050-364 0316
Espoon kaupunkiKiertoliittymän rakentaminen kuivatus-, valaistus-, viher- ja kiveystöineentie9/2010-
6/2011
0,5KU
Pohjois-Tapiolan ja Laajalahden katujen saneerausHeikki Haavikko
050-364 0316
Espoon kaupunkiKatujen ja vesihuollon saneeraus Pohjois-Tapiolassa ja Laajalahdessatie8/2010-
7/2011
1,4yksikkö-
hinta
As Oy Helsingin NereusJuha Junttila
050-5585 689
YIT Rakennus OyRakennuksen pohjan kaivutyöt, anturan pohjat, rakennuksen ulkopuoliset viemärit, täyttötyöt, rakennekerrokset pohjarakenne6/2010-
6/2011
0,3KU
Salmisaaren kadut ja raitit vaihe 2Juha Junttila
050-5585 689
HKR-RakennuttajaLänsiväylän rampin siirto kuivatus-, valaistus- ja vihertöineen. Portaita ja tukimuureja. Puukantinen terässilta. Vaativa Salmisaaren keskustatunnelin korjaus n. 20 m:n matkalta, 500 000 €tie6/2010-
8/2011
3,05KU
Vantaan Gigantin laajennus, maatyöt ja perustuksetAntti Partanen
050-530 6702
Jatke OyVantaan Gigantin laajennuksen maanrakennustyöt, paalutustyöt ja perustusten rakentaminenpohjarakenne1/2011-
8/2011
0,4yksikkö-
hinta
Pohjavesisuojauksen korjaus ja suojaputken poisto, VT7 FazerilaJorma Härkönen 050-311 2385Gasum OyPohjaveden suojauksen korjaus, vanhan bentoniittimaton poisto ja uuden asennus ympäristö1/2011-
2/2011
0,056KU
Yrjönkadun katutyötJuha Junttila
050-5585 689
HKR-RakennuttajaYrjönkadun rakentaminen välillä Kalevankatu-Eerikinkatu täysin valmiiksi. Vesijohdot, sekaviemärit ja kaapeliputket.tie5/2010-
11/2010
0,7KU
PuutarhatieJuha Junttila
050-5585 689
Vantaan kaupunkiPuutarhatien rakentaminen välilä Tikkurilantie-Kaunokkitie. Uudet hulevesiviemärit ja vesihuoltolinjojen saneeraus.tie4/2010-
11/2010
1,2KU
Veikkolan Suonsyrjän alueKari Kivelä
040-5877 267
Kirkkonummen kuntaVeikkolan Suonsyrjän katualueen tienparannus. Vesihuoltolinja teräspontein tuetussa kaivannossa, paalulaatta vesihuoltolinjan alle.tie / kunnallistekniikka5/2009-
5/2010
1,7KU
Tikkurilantie / Kiitoradantie rampin muutoksetJuha Gröhn
045-279 6038
Vantaan kaupunkiTikkurilantien / Kiitoradantien rampin katutyöt sisältäen vesihuoltotyöt ja stabilointityöt.tie / pohjarakenne20090,6KU
Pertuntien oikaisuSeppo Komscha
040-355 7967
Tuusulan kuntaPertuntien oikaisun kadunrakennusurakka vesihuoltotöineen.tie / kunnallistekniikka20090,6KU
AsemankaariKari Kivelä
040-5877 267
Kirkkonummen kuntaAsemankaaren kadunrakennus ja vesihuoltotyöt.tie / kunnallistekniikka20090,9KU
Audi Center VantaaKari Kivelä
040-5877 267
Peab OyKiinteistön maanrakennus-, louhinta ja paalutustyöt.pohjarakenne20090,6KU
Holiday ParkSeppo Komscha
040-355 7967
Peab Oy20 000 m2 tsto-rakennuksen ja 4 ha piha-alueen maarakennustyötpohjarakenne20092,5KU
Kauniaistentie keskusta 1 alueellaSeppo Komscha
040-355 7967
Kauniaisten kaupunkiKauniaistentien rakentaminen välillä liikenneympyrä-Thurmaninpuisto kadunrakennus ja vesihuoltotöineen.tie20090,3KU
Vahteristo 2Seppo Komscha
040-355 7967
Riihimäen kaupunkiVahteristo 2 asuntoalueen kunnallistekniikan rakentaminen.kunnallistekniikka20080,5KU
Jolbyjoen uoman siirtoKari Kivelä
040-5877 267
Kirkkonummen kuntaJolbyjoen uoman siirtotyöt.ympäristö20080,4KU
Kirkkolaakson vesihuoltoKari Kivelä
040-5877 267
Kirkkonummen kuntaKirkkolaakson vesihuoltotyöt, paalulaatta vesihuoltolinjan alle teräspontein tuetussa kaivannossa.kunnallistekniikka20081,3KU
Petikontien korjausSeppo Komscha
040-355 7967
Vantaan kaupunkiPetikontien katutyöt sisältäen mm. kadun alle tehdyn paalulaatan.tie20080,6KU
Kuononmäentie kevyenliikenteen-väyläSeppo Komscha
040-355 7967
Nurmijärven kuntaKuononmäentien kevyenliikenteenväylän rakentaminen.tie20080,4KU