VT4 parantaminen Rovaniemen kohdalla

Destination Rovaniemi
Description Hankkeessa parannetaan valtatietä 4 noin 2,5 km matkalla Oijustien eteläpuolelta Erottajan liittymän pohjoispuolelle. Urakkaan kuuluu kahden uuden eritasoliittymän sekä valtatien alittava katuyhteyden rakentaminen. Lisäksi urakassa rakennetaan ja parannetaan Rovaniemen kaupunkin katuja ja väyliä. Urakassa rakennetaan 8 uutta siltaa ja korjataan 4 vanhaa siltaa, betonivaluja yhteensä noin 5 300 m3rtr. Lisäksi pilaantuneita maita kunnostetaan n. 1500 m3itd.
Contractor's Project Manager Jorma Härkönen 050 3112385
Client Liikennevirasto, Rovaniemen kaupunki
Discipline
Contract time 8/2014 - 10/2016
Contract price M 21 M€
Contract form KU