Vt4 Äänekosken kohdalla

Destination Äänekoski
Description Urakka-alue sijoittuu Äänekosken keskustan länsipuolelle alkaen etelässä Myllyntauksen asuinalueen kohdalta ja päättyen välittömästi Jyväskylä– Haapajärvi -radan pohjoispuolelle. Valtatie 4 parannetaan pääosin nykyisen tien sivussa kaksiajorataisena valtatienä, jossa keskikaide erottaa ajosuunnat toisistaan. Valtatie on 2+2-kaistainen Äänekosken eritasoliittymään saakka, jonka jälkeen se muuttuu 1+1-kaistaiseksi. Keskikaide päätetään nykyisen Koukkuniemen eritasoliittymän eteläpuolelle. Valtatie 4 on moottoritietä paalulle 7080 saakka. Valtatien 4 ja Kotakennääntien (Y3/K3) liittymä toteutetaan nykyisen tasoliittymän luoteispuolelle kiihdytys- ja hidastuskaistoilla varustetuksi moottoritietasoiseksi pääväylän eritasoliittymäksi. Hankkeeseen sisältyy 5 siltapaikkaa, joista kolme ovat uusia siltoja ja kaksi nykyisen leventämisiä. Tärttämäen silta S3 on Kotakennäänsalmen ylittävä, 220 metriä pitkä jatkuva jännitetty betoninen palkkisilta, joka toteutetaan KU-mallilla ja jonka tietomallin päivitys kuuluu urakkaan. Rakennettavien siltojen paikallavalurakenteissa valmisbetonia noin 8200 m3rtr ja betoniraudoitusta noin 1 100 000 kg. Urakka on pääosin kokonaishintaperusteinen suunnittele-toteuta -urakka (ST), mutta osa siitä toteutetaan kokonaisurakkana (KU, jossa on tilaajaa sitovia suoriteosuuksia.
Contractor's Project Manager Markku Hokkanen
Client Liikennevirasto
Discipline
Contract time 8/2017 -
Contract price M 24 M€
Contract form ST