Vauhtitien DN1600 hulevesiviemäri

vauhtitie
Sijainti Helsinki
Kuvaus Urakkaan sisältyi hulevesiviemärin rakentaminen välillä Nordenskiöldinkadun pohjoispuoli (Veturitie) – Töölönlahti sekä vesijohdon DN 200 SG rakentaminen välillä Tivolitien risteys – Helsinginkatu ja Helsinginkadulle välillä Vauhtitien risteys – päärata. DN1600 hulevesiviemäriä rakennettiin noin kilometrin matkalle.

Lisäksi urakassa rakennettiin sekavesiviemäri Svv 250 PVC Veturitien eteläpäästä Vauhtitien pohjoispäähän. Alueella sijaitsevaan puistoalueeseen rakennettiin noin 2000 m2:n hulevesikosteikko, kevyenliikenteen puukantinen silta ja graniittipaasikivimuuri. Töölönlahteen rakennettiin hulevesien purkurakenne ja poistettiin ruoppaamalla saastuneita sedimenttejä. Kaivannot vaativat louhintaa, merkittäviä ja haastavia tukiseinärakenteita erityisesti pääradan korkean penkereen kohdalla, pohjaveden suojausta ja lisäksi putkilinjan perustamiseen tarvittiin paalulaattaa. Urakassa tehtiin myös hyvin massiivisia paikallavalukaivoja.

Työ vilkkaasti liikennöidyllä alueella vaati erityistä huomiointia liikennejärjestelyiden toteutuksessa sekä töiden aikataulutuksessa, sillä alueella kulkevat myös raitiovaunut. Työskentely pääradan läheisyydessä vaati jatkuvia mittauksia ratakiskojen painuma- ja siirtymäseurantamittausten muodossa sekä pohjavedenhallinta oli tärkeässä osassa, sillä ratapenger on osin puupaalutettu. Vauhtitien osuudella lisäksi ympäröivät puistoalueet oli suojattava tarkoin, sillä alueen maisemallinen arvo on merkittävä.
Työpäällikkö Antti Partanen 050 530 6702
Tilaaja HKR-Rakennuttaja, Helsingin kaupunki
Urakkatyyppi
Urakka-aika 6/2016 - 12/2017
Urakkahinta M 5,35
Urakkamuoto KU