Tynnyripuiston avolouhintaurakka

URI-ATLAS-COPCO-T15_2
Sijainti Espoo
Kuvaus Urakka sisältää vaativaa asutuskeskuslouhintaa noin 40 000 m3ktr osittain tarkkuuslouhintana. Louhittavan kentän alapuolella sijaitsee Länsimetron tunneleita ja louhinta rajoittuu myös olemassa olevan metrokeskuksen seinään. Maankaivua urakassa on n. 26 000 m3ktr ja ponttiseinien tekoa n. 700 m2tr. Urakassa puretaan myös Suomenlahdentien vanha silta ja rakennetaan kunnallistekniikkaa.
Työpäällikkö Antti Partanen 050 530 6702
Tilaaja Espoon kaupunki
Urakkatyyppi Louhinta
Urakka-aika 05/2016 - 02/2017
Urakkahinta M 4,0 M€
Urakkamuoto Yksikköhintaurakka