Sompasaari, osa 1

Destination Helsinki
Description Rakennushanke käsitti Sompasaaren katujen, rantarakenteiden, siltojen, pumppaamon ja muun kunnallistekniikan rakentamisen. Kyseessä oli vanhan satama-alueen muutostyöt asuinrakentamisen käyttöön. Urakassa purettiin eroosiolaatta sekä vanhaa Sörnäisten laituria noin 150 metrin matkalta. Elementtirakenteisia rantatukimuurirakenteita asennettiin mereen tasolle -3,5 m yhteensä 108 kpl (~560 jm). Rantamuurielementit perustettiin osin louhepenkereen varaan ja osin porapaalutetulle paalulaatalle.

Urakkaan kuului lisäksi pohjasedimentin ruoppausta noin 35 000 m3ktr, lisäksi aiemmissa urakoissa veteen tehtyjen louhetäyttöjen kaivua noin 65 000 m3ktr. Urakassa tehtiin uusia vedenalaisia louhe- ja mursketäyttöjä yhteensä noin 110 000 m3rtr. Tehtävät louhetäytöt syvätiivistettiin noin 7 000 neliömetrin alueelta.

Urakassa käytettiin dn 323 porapaaluja noin 200 metriä ja tehtiin paalulaattaa noin 1 900 m2tr. Elementtirantamuureihin käytettiin betonia yhteensä noin 3 100 m3rtr. Lisäksi rakennettiin paikalla valettavia rantatukimuureja yhteensä noin 220 jm / 300 m3rtr. Näiden lisäksi vanhaa laiturirakennetta korjattiin noin 100 metrin matkalta.
Contractor's Project Manager Juha Junttila 050 558 5689
Client HKR-Rakennuttaja, Helsingin kaupunki
Discipline
Contract time 8/2016 - 12/2017
Contract price M 10,4 M€
Contract form KU