Ämmässuon kierrätysvesijärjestelmän rakentaminen vaihe 1

Destination Ämmässuo, Espoo
Description Urakassa tehtiin uuden 3000 m2 kaatopaikan suotovesien kierrätyskeräysjärjestelmän sekä siihen liittyvien monitorointi- ja kaapelointitöiden rakentamista.
Contractor's Project Manager Antti Partanen 050-5306702
Client HSY Jätehuolto
Discipline Kaatopaikkarakentaminen, tiivisrakentaminen
Contract time 5/2012 - 12/2012
Contract price M 0,27
Contract form YKS.H